21/01/1399 0 نظر

درباره اسبی که اخیرن از دست دادی برامون صحبت کن. من خودم از نزدیک شاهد بودم خیلی تلاش کردی که اسب برگرده. ویلسون نشان داد که خیلی اسب خوبیه. این اسب برای من رزومه‌ی خیلی خوبی شد. همه گفتن حمید با کمترین پول این اسبو آورده ایران. من این اسب رو دوازده ...