انگیزه و مهارت های فکری سوارکار / بررسی شخصیت سوارکار 1

مربی باید سوارکار خود را بشناسد و از عواملی که وی را ناراحت می کند، آگاهی داشته باشد و یا به عبارتی به آنها آگاهی پیدا کند.
 در واقع، این آشنایی  با نکات منفی سوارکار و یا عواملی که وی را آزار می دهد به مربی کمک می کند که بداند در چه زمانی باید چه کاری را انجام دهد و یا چه وظیفه ای را از سوارکارش بخواهد.

 هر سوارکار برای خودش شخصیت جداگانه ای دارد، و وظیفه ی مربی این است که محیطی را فراهم سازد تا برای تمام سوارکاران با روحیات و شخصیت های متفاوت، مناسب باشد. به عبارت دیگر، شخصیت فردی سوارکار از راه های زیر، روی مربی تاثیر می گذارد:

الف) افراد مختلف، یک نوع خاص از اطلاعات را به طرق مختلف تفسیر می کنند (برداشت های متفاوت)
ب) افراد مختلف، پاسخ های متفاوتی به یک فرمان می دهند (همیشه نباید انتظار داشت که پاسخ افراد نسبت به یک موضوع، مشابه باشد)
پ) یک فرد در شرایط متفاوت، ممکن است پاسخ های متفاوتی به یک موضوع و یا حتی موضوع های متفاوت نشان دهد (بسته به شرایط، ممکن است پاسخ سوارکار، متفاوت و یا مشابه باشد)
برای اینکه مربی شناخت خوبی از سوارکار داشته باشد، باید با وی ارتباط مناسبی برقرار کرده، به سخنانش گوش کند و در نهایت، به واکنش وی توجه داشته باشد .

انگیزه
همان گونه که واکنش سوارکاران متفاوت است، هر سوارکار دلایل خاص خودش را برای سوارکاری دارد (با انگیزه های متفاوت سوارکاری می کنند)؛ برای مثال، می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1.با انگیزه ی تفریح، سوارکاری می کند.
2.با انگیزه ی رقابت و برنده شدن، سوارکاری می کند .
3.برای کسب تجربه هیجان، سوارکاری می کند (می خواهد هیجان را تجربه کند) .
4.برای تشویق شدن یا جلب نظر خانواده و یا دوستان، سوارکاری می کند .
5.می خواهد نسبت به یک فن جدید، تبحر پیدا کند .
مربی باید انگیزه ی سوارکار را از سوارکاری درک کرده، به وی کمک کند تا به هدفش برسد. تنها راه همراهی با سوارکار و تشویق وی به ادامه ی کار، آگاهی از انگیزه برای ادامه ی سوارکاری است.
به نظر می رسد، فشارهای بیرونی از جانب مربی و خانواده در طولانی مدت، برای تشویق سوارکار جهت ادامه ی کار موثر باشد. در واقع، این فشارها می توانند نتیجه ی معکوس نیز داشته باشند.
خودکار بودن و تلاش مضاعف، از فرد، سوارکاری موفق می سازد و مربی نقش مهمی را در ترغیب سوارکار برای این کار ایفا می کند.
یکی از ابزارهای مربی برای ایجاد انگیزه در سوارکار، تشویق های وی است. تذکرهای او نیز باید جنبه ی مثبت داشته باشد، نه جنبه ی تنبیهی (مثلا نگوید«اگر این کار را می کردی، بهتر بود!»، یا «چرا این کار را کردی!»).

مهارت های فکری
چهار نوع از مهارت های فکری که مربی با استفاده از آن ها می تواند به سوارکار و خودش کمک کند، عبارتند از : تعیین هدف، ایجاد اعتماد به نفس، کنترل هیجانات درونی و ایجاد تمرکز.
مهارت های گفته شده، در واقع، اصول و پایه ی آمادگی روحی و روانی سوارکار است. همان گونه که دستیابی به مهارت های فیزیکی نیزا به تمرین دارد، برای دستیابی به مهارت های فکری نیز، سوارکار به تمرین و پشتکار نیاز دارد. البته میزان این تمرین در سوارکاران مختلف، متفاوت است.
مهارت های فکری از دو طریق به سوارکار کمک می کنند، که عبارتند از :
1.ایجاد پلی بین عوامل بیرونی و درونی
2.کمک به افزایش یادگیری
مربی و سوارکار، همچنین باید فعل خواستن و برنده شده را برای خود تعریف کرده، تفکرات مثبت را برای از بین بردن ترس ایجاد کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید