رییس و اعضای کمیته پرش معرفی شدند

0
65

متن خبر :
طی حکمی از سوی مسعود خلیلی رییس فدراسیون سوارکاری،رییس و اعضا کمیته پرش معرفی شدند.

شاهرخ مقدم به عنوان رییس وابوالفضل ملک لو،رضا کاظمیان، عزت الله وجدانی

فائزه غروی،علیرضا خوشدل،داود پوررضایی،مسعود مکاری نژاد، امیرحسین حبیبی به عنوان اعضا منصوب شدند.در طی حکم چنین آمده:

نظر به تخصص و تجارب ارزنده، بدینوسیله جنابعالی را به سمت عضو کمیته پرش با اسب منصوب می نمایم. امید است با بهره جستن از تمامی امکانات، سعی و تلاش خود را در موارد ذیل معطوف نمائید.

1- بررسی و بازنگری مقررات ملی پرش با اسب با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب نظران

2- تدوین آئین نامه انتخابات کمیته پرش با اسب

3- سیاست گذاری و نظارت بر اجرای مقررات پرش با اسب در هیأتهای سوارکاری

4- نظارت بر حسن اجرایی مسابقات پرش با اسب در سراسر کشور

5- در صورت نیاز ارائه پیشنهاد جهت تشکیل زیرکمیته های مورد نیاز

هماهنگی لازم با رئیس کمیته پرش در اجرای مصوبات

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید