بررسی توده چربی در بدن اسب ها

بررسی توده چربی در اسب ها

چاقی در اسب ها می تواند بر عملکرد تولید مثل تأثیر مثبت بگذارد.

در اسب ها پیش بینی های چربی بدن برای دستیابی به حداکثر بازده تولید مثل؛  مدیریت تغذیه مقرون به صرفه و مدیریت شرایط بهداشتی مرتبط با چاقی مفید هستند.

مقدمه

وضعیت بدن یا ارزیابی مقدار کل چربی در بدن حیوان اثرات قابل توجهی بر سیستم های مختلف فیزیولوژیکی دارد.

در چندین گونه دامی یک رابطه مثبت بین وضعیت بدن و عملکرد تولید مثل به خوبی ثبت شده است.

نتایج مشابهی حاصل شده که در اسب ثبت شده است و همچنین افزایش راندمان پرورش در مادیان های وارد به فصل تولید مثل مشاهده شده است.

مسائل بهداشتی مرتبط با چاقی و پیامدهای سوء تغذیه و بررسی توده چربی در اسب ها

شرایطی مانند مقاومت به انسولین و لامینیت به طور خاص معمولاً با چاقی همراه هستند.

اگرچه این رابطه به خوبی برقرار است اما هنوز علت دقیق پشت این مسائل در اسب ها نامشخص است.

بافت های چربی نه تنها ذخیره کالری اضافی می باشند ، بلکه بافت هایی می باشند که می توانند اثرات التهابی ایجاد کنند و در ترشح هورمون های عملکردی در تعادل انرژی موثر باشند.

گزارش شده  که مادیان های چاق غلظت انسولین در گردش خون بیشتری دارند و حساسیت کمتری نسبت به انسولین را نشان دادند.

علاوه بر این، این مطالعه اولین مطالعه ای بود که چاقی را با افزایش سیتوکین های التهابی در اسب و همچنین مقاومت به انسولین مرتبط کرد.

مقاومت به انسولین به شدت با لامینیت ناتوان کننده و عملکرد تولید مثل نامنظم مرتبط است.

سوء تغذیه در اسب ها نیز بسته به شدت آن عواقب مختلفی دارد.

اسب ها در سلامت و وضعیت بدنی مناسب ممکن است در نبود کامل غذا تا 60 روز زنده بمانند.

با این حال، یک حیوان گرسنه بیش از 72 گرسنه بماند احتمال مرگ و میر نیز بالا می رود.

نویسندگان گزارش کردند که اسب‌ها با تقلید از کمبود خوراک بالقوه در طول زمستان در سیستم مسکن نیمه‌طبیعی تغذیه خود را محدود می‌کنند و ۱۸.۴ درصد توده بدن آنها کاهش پیدا کرد.

نویسندگان پیشنهاد کردند که متابولیت های خون ممکن است برای تشخیص مشکلات بهداشتی ناشی از سو تغذیه مثل ذخیره انرژی ناکافی استفاده شوند.

علاوه بر این، اسب ها فاقد وعده های غذایی ثابت هستند .

این ممکن است از طریق ناهنجاری های رفتاری اثرات نامطلوب غیرمستقیم بر سلامتی داشته باشند.

 به عنوان مثال:

اسب های محصور بدون دسترسی کافی به علوفه ممکن است باعث ایجاد رفتار خرچنگ شود که منجر به کاهش ترشح بزاق در معده می شود و به طور بالقوه باعث ایجاد زخم می شود.

مصرف ناکافی خوراک، در دسترس بودن گلوکز را محدود می کند، در نتیجه در افزایش کاتابولیسم چربی و پروتئین برای تامین انرژی نیاز دارد.

بخش کوچکی از اسیدهای چرب غیر استری شده به طور معمول برای انرژی توسط بافت ها استفاده می شود.

در حالی که اکثریت به کبد منتقل می شود و در آنجا به اجسام کتون تبدیل می شود.

در هنگام گرسنگی، کتون بدن جایگزین گلوکز به عنوان منبع انرژی اولیه می شود و مغز؛ با این حال، غلظت کتون بالا ممکن است منجر شود به گرسنگی.

چاقی در اسب ها

با این وجود، کتوژنز در اسب ها محدود است.

بنابراین، تری گلیسیریدFFA می تواند مجدداً استری شود تا تشکیل شود

غلظت بالای تری گلیسیرید ممکن است باعث هیپرلیپیدمی شود.

مدیریت تغذیه

تعیین تغییرات در انرژی دریافتی رژیم غذایی مورد نیاز برای تغییر وضعیت بدن تنها بر اساس ارزیابی بصری دشوار است.

در مورد گوشت گاو و گاوهای شیری، سالها تحقیق انجام شد و فهمیدند به مدل های ریاضی برای برآوردن انرژی مورد نیاز برای حفط وضعیت خاص بدن نیاز می باشد.

این مدل ها یک سیستم پشتیبانی تصمیم را برای کمک به تولیدکنندگان گاو فعال دارند که با کمترین هزینه اقتصادی گله خود را حفظ کنند.

با استفاده از داده های جمع آوری شده، مدل مشابهی را برای اسب ها  از مادیان 24 کوارتر اسب ایجاد کرد و آزمایشاتی را انجام دادند.

وضعیت بدن و عملکرد تولید مثل

رابطه بین وضعیت بدن و تولید مثل همانند توابع در دامها به خوبی تثبیت شده است.

تحقیقات مشاهده‌ای اولیه در اسب‌ها نشان داد که به حداکثر رساندن بازده تولید مثلی مادیان باید در حد متوسط ​​باشد یعنی وضعیت بدنی بالا در زمان تولید مثل.

روشهای سنجش چربی در اسب ها

سونوگرافی ضخامت چربی در اسب ها

توده چربی در اسب ها

پیامدها

به طور خلاصه، پیش‌بینی دقیق BFدر اسب‌ها برای تحقیقات تولید مثلی، تغذیه‌ای و بهداشتی در اسب‌ها مهم است

در حال حاضر، رایج ترین استفاده می شود روش ارزیابی وضعیت انرژی در اسب یا اندازه گیری ضخامت چربی با سونوگرافی BCS است.

اگرچه تحقیقات محدود است، به نظر می رسد که بعید است  تنها BCS بی اف شاخص  در اسب ها باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید