اطلاعاتی از پرش اسب و طراحی مسیر

آیا می دانید که…

طراح مسير (course designer)فردي است که با داشتن اطلاعات فني بالا وگذرانيدن دوره هاي مختلف عملي وتئوري وتعليمات فراوان با تجربه کافي اقدام به طراحي مسير يک مسابقه نموده وسرپرسي ميدان مسابقه را در حين مسابقه به عهده گرفته وارتباط تنگاتنگي با کميته برگزارکننده دارد .

پارکورچين (course builder) شخصي است علاقه مند که با داشتن مقداري اطلاعات اوليه در مورد مسير مسابقات پرش با اسب (پارکور)وانواع موانع مي تواند بعنوان کمک ودستيار براي طراح مسير اقدام به برپاسازي ويا در واقع چيدن موانع با روشي صحيح وسريع بنمايد .

تمامي طراحان مسيربزرگ دنيا کار خود را از پارکورچيني ودستياري آغاز کردند

مسابقه پرش با اسب نوعي امتحان از مجموعه اسب وسوارکار در شرايط مختلف بر مسيري از موانع بوده ، بطوريکه طي اين امتحان تمايل ، قدرت ، مهارت واطاعت اسب وهمچنين تبحر سوارکار در طي عبور از اين مسير سنجيده مي شود .

طراح مسير فردي است که بايستي با در نظر گرفتن جنبه هاي فني مختلف بر روي زميني که بطور مناسب آماده شده باشد با استفاده از موانع متناسب وزيبا مسيرهايي را طرح نمايد که با جدول ونوع مسابقه همخواني کامل داشته وبراي تماشاچيان جذاب وآزمايش واقعي متناسب با استاندارد اسبها وسوارکاران واهميت مسابقه باشد .

اندازه گيري طول مسير مسابقه که کاري بسيار حساس مي باشد نيز وظيفه طراح مسير ويا يکي از دستياران ورزيده وي مي باشد .

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید