نگاهی کوتاه به تاخت اسب

سواری با حرکت تاخت یک تجربه شگفت انگیز و روح بخش است. به منظور حفظ ایمنی و لذت برای اسب و سوار لازم است نشست، ایمن و متعادل باشد و احساس اعتماد در مورد کنترل اسب ایجاد شود.

تعادل و امنیت بسیار مهم است زیرا اگر شما در این گام تعادل خود را از دست بدهید ممکن است حتی از روی اسب به زمین و یا روی دستجلو ها بیفتید و اسب در برابر این فشار که بر روی دهان او می آید مقابله کند وشما نمی توانید خود را کنترل کنید.

در این روش از حرکت، اسب نهایت کشش را در عضلات بدن خود دارد و برای اینکه به او اجازه دهید تا از بدن خود کاملا استفاده کند لازم است وزن خود را به سمت بالا کشیده و از زین جدا کنید.

نشیمن خود را جلوتر از پشت اسب و بالاتنه خود را در پشت گردن اسب قرار دهید؛ درست شبیه سوارکاران کورس ولی بدون استفاده از رکاب کوتاه.

تاخت:

تاخت یک حرکت 4 ضربه ای است که پاها و دست ها به ترتیب زیر از زمین بلند می شوند:
پای داخل – پای خارج – دست داخل – دست خارج
و چون قدم هم 4 ضربه دارد غالبا گفته می شود اسبی که قدم خوبی دارد تاخت خوبی نیز خواهد داشت.

نگاه داشتن اسبی که تاخت برداشته است:

بسیار اتفاق می افتد که در گام های تندی مانند چهارنعل و یا تاخت، اسب زیاده از حد هیجان زده می شود و بنابراین نسبت به سوار خود نا هشیارانه عمل می کند، به ویژه وقتی که سوارکار قصد دارد آن را دوباره آرام کند.

اگرچه از نظر تئوری باید بتوان اسب را در هر گامی، از طریق بر قرار کردن تعادلی ظریف میان دست و پا از حرکت بازایستاند اما در عمل ممکن است شگفت زدگی حیوان باعث شود تا به فرامین سوار خود عمل نکند.

بنابراین دستجلو را تا جایی که می توانید کوتاه کنید و با یک دست در حالی که دستجلو را در دست دارید به گردن اسب بچسبید و از دست دیگر خود برای گرفتن محکم دستجلو استفاده کنید و در دست مخالف بچرخانید و آرام آرام با گرفتن و دادن دستجلوها را بکشید؛ اسب به راحتی به دهنه تکیه می کند و قوی تر عمل می کند. دایره زدن با اسب در این حالت نیز باعث کاهش سرعت اسب می شود.

بازی کردن اسب:

بسیاری از اسب ها ار تاخت رفتن لذت می برند و سوار خود را با بالا و پایین پراندن، از این موضوع آگاه می کنند.

اگر سوار قادر باشد تا در موضع خود بنشیند، این کار اسب لذت بخش و بی ضرر است ولی اگر سوار نتواند خود را در زین نگه دارد، لذت بخش نخواهد بود.

در چهار نعل یا تاخت هرگز تماس دستجلو را با دهان قطع نکنید، اگر اسب بازی کرد و یا زیاد از حد هیجان زده شد، حفظ این تماس اهمیت بیشتری پیدا می کند.

مای هورس

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید