نتایج جام رمضان 97

يازدهمين رويداد پرش با اسب هيأت تحت عنوان “جام رمضان” در روز جمعه مورخ ٩٧/٣/١٨ در مجموعه سواركاري شهدا 
با حضور دكتر كريمي رياست هيأت و دكتر نتاج مدير عامل بانك قوامين و همچنين بچه هاي خوب مؤسسه ملائك برگزار گرديد.

 
رده E:
ميثم صفويه –  كندو ١٩٦ – تك سواران نادري شمال
محسن جديدي – مونتروز – شهدا
اميرحسين دارابي – ويتاليس – نزاجا
 
رده B بزرگسال:
?داود پوررضايي – دولانا – آزمون – ٣٥/١٤
?رامين شهابي – سرادو زد – آزمون – ٣٧/٤٦
?مسعود برجيان – آتلانتا – بام – ٣٨/٩٤
٤- مجيد سلطاني – دونكرورت دي اچ – سياهپوش – ١ خطا – ٤٨/٤٣
٥- حميدرضا حاجي كندي – تارا زد – نزاجا – ٤ خطا – ٣٩/٧٤
٦- مسعود مكاري نژاد – كانفيدنت تو فلاي – ابرش – ٤ خطا – ٤٠/٠١
٧- مصطفي رشتياني – كاسپر ٣٠٣ – ٤ خطا – ٤٠/٧٩
٨- علي عزيزنيا – كربن آرا – بام – ٤ خطا – ٤٥/٢٣
٩- محمد زرين – داناي – شهاب – ١٤ خطا – ٤٩/٩٧
١٠- محمدحسين مكاري نژاد – برايان دبليو – ثقفي – ٢١ خطا – ٥٦/٣٦
١١- محمود پورحيدري – كالي ينت ايت – بام – اخراج در بارا ژ
١٢- آريانا روانبخش – جاست كاناورا – سازندگان – عدم شركت در باراژ
١٣- حسن صفدري – آموركا – نزاجا – ٤ خطا دور اول – ٦٩/٢١
١٤-شراگيم حبيبي – بي پلير – بام – ٤ خطا دور اول – ٧١/٦٧

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید