برگزاری مجمع انتخابات هیئت سوارکاری استان همدان

هیئت سوارکاری استان همدان
مجمع انتخابات هیئت سوارکاری استان همدان برگزار شد. اعضاء مجمع هیات سوارکاری استان همدان در روز سه شنبه محمدرضا شوشتری سرپرست هیات سوارکاری را برای یک دوره چهارساله به بعنوان رئیس انتخاب کردند .
مجمع انتخاباتی هیات سوارکاری همدان باحضور دکتر محمود حیدری سرپرست فدراسیون سوارکاری و علیرضا حقیقی مدیرکل ورزش وجوانان استان همدان برای انتخاب رئیس واعضاء هیات رئیسه برگزار شد.
 در ابتدای این جلسه مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه امروز سوارکاری استان از نظر:
تعداد سوار کارهای موفق
تعداد اسب ها
وتعداد باشگاه ها
با اقدامات خوبی که صورت گرفته دارای وضعیت خوبی است از زحمات وخدمات سید وحید برقعی که چهار دوره رئیس هیات بودتشکر وقدردانی کرد.
 در این جلسه شوشتری و سنگ سفیدی کاندیداهای تصدی ریاست هیات سوارکاری به معرفی وارایه برنامه های خود پرداختند.
در ادامه پس از رای گیری محمدرضا شوشتری با کسب ۱۴ رأی از مجموع ۱۸ رأی مأخوذه و اکثریت آراء حاضران بعنوان رئیس انتخاب شد.
سپس به معرفی اعضاء هیات رئیسه اقدام واعضاء مجمع به هیات رئیسه نیز رای دادند.
در ادامه جلسه دکتر محمود حیدری در سخنانی گفت:
توسعه متوازن سوارکاری استان نیازمند بررسی ومطالعه کارشنارسی وفنی وبرنامه ریزی واقدام جدی با کمک وهمکاری همه ی فعالان ورزش سوارکاری و صنعت اسب است.
رئیس منتخب هیئت سوارکاری استان همدان برای استفاده از توانمندیهای فعالان سوارکاری باید با مهربانی زمینه مشارکت تاثیر گذار را فراهم نماید.
و وقت وانرژی لازم را برای انجام مطلوب وظایف ذاتی صرف نماید.
وی درپایان سخنان خود با تاکید بر کنترل ونظارت در اجرای مطلوب برنامه ها بیان کرد:
مطالبه گری از مسئولان حق مسلم سرمایه گذاران ، مالکان اسب ها، سوارکاران وعوامل فنی است.
نوکری وخادمی وپاسخگویی هم وظیفه مسئولان ومنتخبان در فدراسیون وهیات ها است.
کسانیکه تاب تحمل انتقادات را ندارند بایستی باور کنند که اشتباه کرده و پست ها را اشغال کردند.
حوزه عمومی ارث پدری افراد نیست، عناوین وپست ها امانت وابزار خدمت بی منت است.
اعضا ء مجمع بطور مستمر اقدامات را رصد ونظارت کنند.
دکتر حیدری در پایان از تلاش وخدمات ارزنده سید وحید برقعی در بیش از ۱۷ سال تصدی ریاست هیات سوارکاری استان همدان :
که در حال حاضر مسئولیت مشاوره و هماهنگی هیات های سوارکاری استان ها در فدراسیون سوارکاری هستند وسرمایه گذاری در حوزه اسب وفعالیت های ورزشی علیرضا بختیاری از قهرمانان پرش با اسب و رئیس کمیته پرش فدراسیون سوارکای تشکر وقدردانی کرد.
 تقدیر سید وحید برقعی از ایلیا محمدی به سبب فعالیت های مستمر در هیات سوارکاری و سرکار خانم نفیسه بختیاری نائب رئیس با اهداء تابلو نقاشی و در ادامه مدیرکل ورزش وجوانان وهیات سوارکاری نیز با اهدا لوح تقدیر از سید وحید برقعی در بنیانگذاری مکتب نوین سوارکاری همدان از دیگر برنامه های این جلسه بود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید