آیا می‌دانید‌هایی از ساختار فیزیکی اسب

آیا می دانید که…

– انتخاب نوع تیپ اسب یا نوع ساختار فیزیکی بدن بستگی به نوع عملکرد دام دارد .
– ارزیابی کلی تیپ اسب از فاصله معینی انجام می شود که در آن فاصله می توان تناسب های غیرمعمول وناهنجاریهای اسکلتی بدن را در نواحی سر ، گردن تا شانه ،کمر ومفاصل زانو ،مهره های کمر ، پا وجدوگاه بررسی کرد .
– در ارزیابی تیپ باید از فاصله ای معین و در حالت های ایستادن ،راه رفتن ،دویدن از نماهای جلو وپشت ، اسب را مورد بررسی قرار داد که پس از مشاهده ظاهری ، مشاهده دقیق اسب ولمس نواحی مهم بدن ضروری است .

– در حالت استاندارد در یک اسب طول سر تقریبا برابر با طول ابتدای گردن تا شانه ها وطول کمر است .

دور کمر برابر با ارتفاع پاها وارتفاع اسب از جدوگاه برابر با طول بدن (از ناحیه کپل تا شانه ها می باشد ).اسبی که این تناسب های طولی در آن رعایت شده باشد دارای تعادل ساختاری است .
– درازی بیش از حد سر باعث می شود که مرکز ثقل وتعادل اسب به سمت جلوی بدن منتقل شود وهمچنین ممکن است دید جلوی اسب محدود شود.
– صورت اسب از نمای پهلو باید دارای فرم مثلثی باشد که در نژادهای مختلف تیزی این مثلث متفاوت است .
– وقتی فاصله بین چشم ها زیاد باشد وچشم ها در دو گوشه مثلث قرار گیرند ، میدان دید اسب وسیع تر می شود. فاصله وعرض کم بین چشم ها(Diy-eyed)باعث فرورفتگی چشم در داخل سر می شود که باعث کاهش قدرت دید می شود.
– اسب باید دارای سوراخ های بینی گشاد بوده تا در زمان فعالیت شدید بتواند هوای زیادی را وارد ریه کند وظرفیت تنفسی خود را افزایش دهد .
– یکی از مراحل ارزیابی در ناحیه سر،بررسی وضعیت دندانهااست . در صورتی که فک بالا وپایین روی هم قرار نداشته باشند وفک بالا درازتر از فک پایین باشد دندان طوطی وعکس آن را دندان میمونی می نامند .این عیوب ارثی هستند ونباید این اسبها در فرآیند اصلاح نژاد گله استفاده شوند .
– ناحیه زیر گلو نباید کم عرض بوده بلکه باید پهن وباز باشد چرا که نای از این ناحیه عبور می کند
– – حلق وحنجره اسب هایی که در مسابقات قهرمانی واستقامتی شرکت می کنند باید از طریق آندوسکوپی ارزیابی شوند .عملکرد صحیح اپی گلوت ، فلجی ویا حرکت کند عضلات این ناحیه در زمان بلع وتنفس باید ارزیابی شود

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید