باشگاه سوارکاری مهرگان البرز

باشگاه سوارکاری مهرگان در کرج، کردان بانو صحرا، خیابان گلزار واقع شده است. این مجموعه که مدیریتش به عهده مهرگان واحدی است در عرصه پرش فعالیت دارد.

برای برقرای ارتباط با باشگاه از طریق تماس با شماره تلفن‌های 09121233976 و  09389002182 اقدام فرمایید.