مقالات اسب نسبان کرمان

آلبوم عکس اسب نسبان کرمان

در این مطلب می‌توانید به تماشای گالری عکس اسب نسبان کرمان بنشینید.
با ایران هورسی همراه باشید:

امان اله خان عامری

ضمن تشکر از کمکها و حمايتهاي بي شائبه مديريت مجله دنياي اسب که فرصت نگارش مطالبي هر چند کوتاه درارتباط با سالها تلاش زنان و مردان شهر کهن و ديار باستاني کرمان را در زمينه پرورش و نگهداري اسب به بنده داده اند، چند خطي در خصوص خاطرات و زندگينامه يکي ديگر از بزرگان منطقه که علاقه وافري به اسب داشتند ، مي نگارم.

اسحق خان عامری

یادداشتی در خصوص یکی از تاثیر گذاران اسب بم؛ اسحق خان عامری
بم يکي از شهرهاي تاريخي ايران و استان کرمان است طوري که اگر بخواهند به يک جهانگرد دو سه عکس تاريخي از ايران نشان دهند حتماً يکي از آنها ارگ بم است. (ارگ بم بزرگترين بناي خشتي جهان است که از لحاظ عظمت و زيبايي با ديوار چين مقايسه ميشود).

اسب کرمان، بخش چهارم

اسب کامپوليناي برزيل و اسب نسبان کرمان
به بهانه ثبت تيره و جمع آوري پيشينه ي يک تيپ از اسب هاي ايراني

اسب کرمان، بخش سوم

در پي چاپ دو بخش اول مقاله پژوهشي تاريخي اسب کرمان يک جلسه حمايتي مردمي در تاريخ اول بهمن امسال با شرکت بزرگان و توليدکنندگان و پرورش دهندگان اسب کرماني درکرمان برگزار شد.

اسب کرمان بخش دوم

آقاي علوي
يکي از بزرگاني که با آن ها ديدار داشتم آقاي علوي بودند. مردي که از تاريخ منطقه بسيار آگاه بودند. در يک صحبت دو ساعته با ايشان و زير و رو کردن تاريخ کرمان در هر جايي که به اسب مربوط مي شد.

اسب کرمان

خون زنده ی تاریخ کرمان:
اسب کرمان
به بهانه بازدید من از این آفریده زیبا و پرورش دهندگان و عاشقانش
بخش اول

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: