مربیان سوارکاری

ﻣﻬﺪﻱ ﻗﻨﺒﺮﻱ

ﻣﻬﺪﻱ ﻗﻨﺒﺮﻱ , مربی سوارکاری

شماره مربیگری:  925476/B 
زمینه فعالیت:  ﺳﻮﺍﺭﻛﺎﺭﻱ, ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ,
تلفن همراه:   
استان:   ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ     نشانی:     ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﺎﺭﻱ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺍﺳﺐ ﺳﻮﺍﺭﻱa.t

مجتبی دهقانپور

مجتبی دهقانپور ؛ مربی سوارکاری
سابقه مربیگری: 6سال
زمینه فعالیت: سوارکاری-زیبایی-
تلفن همراه: 09132557288
ساکن: یزد- تفت- اسلامیه

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: