رقابتهاي قهرماني كشور پرش با اسب در تهران

پرش با اسب در تهران

برگزاري رقابتهاي قهرماني كشور پرش با اسب در تهران و معرفی برندگان در رده های سنی مختلف

برترین های ٣ رده سنی معرفی شدند.

رقابت هاي پرش با اسب در تهران و قهرماني كشور چهارشنبه و جمعه گذشته و در ٣ رده سني نونهالان، نوجوانان و جوانان در باشگاه ابرش تهران برگزار و طي آن نفرات برتر به اين شرح معرفی شدند.

نونهالان پرش با اسب

١- امير صدرااختربا اسب واندرپيلت از باشگاه پارادايس

٢- برديا فريدونيان با اسب اينپو از باشگاه رخش صبا

٣- مهرانا بني اسدي با اسب گلدپلي از باشگاه سياهپوش

٤- محمد محمدرضايي، با اسب هارتا يونورZ از باشگاه الماس كوير

٥- امير علي حجری زاده با اسب سلين از باشگاه دشت بهشت

نوجوانان پرش با اسب در تهران

١- ايليا عليمحمدي با اسب كاتوج H.B.C از باشگاه آزمون

٢- آرش عيسي وند با اسب هايلايت از باشگاه آزمون

٣- محمد متين آزيدهاك با اسب هارت بين از باشگاه بام

٤- عرشيا محمد رضايي با اسب واتينگا از باشگاه كرمان

٥- سليم رسولي با اسب جو پرايد از باشگاه بام

جوانان

١- يزدان ملا افضل با اسب نبراسكا ازباشگاه سوبار به عنوان مقام اول در مستبقات پرش با اسب در تهران

٢- آريا دهقاني با اسب هايدCVN از باشگاه سوبار

٣- سيد محمد امين سجادي با اسب فرنسس از باشگاه سوبار

٤- محمد امين خواجويي با اسب گيته از باشگاه رخش صبا

٥- سينا ساجدي با اسب كافه اس استاد از باشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید