دانشگاه , مدرسه سوارکاری

مرکز آموزش علمی کاربردی فدراسیون سوارکاری که با همکاری فدراسیون سوارکاری و دانشگاه جامع علمی کاربردی تأسیس شده است.

دانشگاه گنبد کاووس

دانشگاه گنبد کاووس در سال 1364 تحت عنوان آموزشکده کشاورزی گنبد زیر نظر دانشگاه مازندران با 2 رشته کاردانی و پس از آن زیر نظر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شروع به فعالیت نمود.

مركز آموزش شهيد زمانپور

مركز آموزش شهيد زمانپور زیر نظر جهاد کشاورزی استان تهران، علاوه بر مأموریت ها و رسالت های خود به تربیت دانشجو در رشته پرورش اسب و همچنین رشته هایی چون پرورش طیور، پرورش گاو و گاومیش و سایر رشته های فنی و کاربردی می پردازد.

دانشگاه آزاد گمیشان

دانشگاه آزاد واحد گمیشان از ترم بهمن ماه سال 92 پذیرش دانشجو در رشته پرورش اسب را آغاز کرد.

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: