آموزش سوارکاری کودکان

تربیت اسبچه خزر

زمانیکه سعی در برپایی یک مجموعه سوارکاری کودکان داشتید بدانید بهترین تصمیم را در زندگی ورزش سواکاری تان را اتخاذ نموده اید.

رسیدگی به اسب خزر

بسته به اینکه اسبچه را از کجا خریداری کرده اید نوع رسیدگی تان فرق میکند؛ اگر از باشگاهی که او را در یک باکس محبوس کرده و به اندازه اسبهای 500 یا 600 کیلویی غذا مصرف میکرده باید از رژیم غذایی ای استفاده کنید تا کم کم وزن کم کند.

فواید سوارکاری برای کودکان

در گذشته انسان ها از کودکی به صورت مستقیم با طبیعت و حیوانات در ارتباط بودند، ارتباطی که در شکل گیری شخصیت کودک و ویژگی های جسمی و روحی او بسیار تأثیر گذار بود. با این وجود زندگی شهری و مدرن با ازدحام و شلوغی خود و سرگرمی های کامپیوتری و رسانه ای این فرصت آرامش بخش را از انسان امروزی سلب کرده است.

همه چیز از یک تصمیم شروع می شود؛ تصمیم برای این که کودکانتان را به دنیای پر رمز و راز و زیبای سوارکاری و اسب وارد کنید؛ دنیایی که قطعاً مسیر زندگی کودک شما را تغییر خواهد داد. این تصمیم شاید مهم ترین قسمت در طی کردن این دنیای پر هیجان و نشاط آور باشد اما کافی نیست؛

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: