آیا می دانید هایی از نام اسب بزرگان

آیا می دانید که...

• نام اسب نادر "ایلدرم ( صاعقه ) "بوده است که نادر را به دهلی رساند .
• می گویند" بوسفال "نام اسبی است که احتمالا اسکندر را به حوالی دهلی رساند وآن اسب بقدری باهوش بود که وقتی تصویر مادیانی را که یک نقاش برای اسکندر کشیده بود ، دید شروع به شیهه کشیدن کرد .
• اشاراتی در تاریخ داریم که در زمان هخامنشیان در قسمت های غربی ایران ، کردستان ، خصوصا "نسا" گله های بزرگ اسب دولتی چرا می کردند و در چراگاه سلطنتی هخامنشیان ، شانزده هزار مادیان رها بوده است .
• شمارش اسبها معمولا با ترکیب " کمند " همراه بود و هر کمند اسب عبارت از چهار راس اسب بود


• اسب در طول تاریخ یار وفادار وتا حدودی جنبه تقدس داشته است تاجائیکه سلیمان نبی اسب های پرنده ( اسب های پردار که بدلیل بازی با آنها یک روز نمازش فوت شد لذا عصبانی شد ودستور داد همه اسبهای پردار کشته شوند )داشت .
• بقول شاعرعرب ، متنبی ، عزیزترین جاها در دنیا ، زین اسب تندرو است و بهترین هم نشین ها در طول روزگاران ، کتاب است .
• بعضی از قبایل در قزاقستان وقتی سوگند می خورند دست بر "دم اسب " می کشند .
• سر طویله حکام یعنی محل نگاهداری اسب ها واخیه آنها جنبه تقدس داشته و مردم در بعضی زمانها بدان جا پناه می بردند وگاها " بست " می نشستند .
• مریم پاکدامن ، چون جایی برای وضع حمل نمی یافت ، به طویله ای پناه برد و در آنجا زائید ونوزاد را جهت گرم شدن در آخور گذاشت وعیسی از دم حیوان گرم شد وجانی گرفت واز آن روزگار است که میلیونها مسیحی ایام تولد مسیح ، خود را به بیت اللحم می رسانند و در میدان آخور سه شمع روشن می کنند .

به اشتراک بگذارید

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: