آیا می‌دانید‌هایی از نام اسب‌های بزرگان

آیا میدانید که:

• نام اسب رستم " رخش" بود که برای هر ایرانی نام آشناست وفردوسی بزرگ برایش گفت:
o رد مورچه بر پلاس سیاه شب تیره دیدی دو فرسنگ راه
• نام اسب امام حسین" ذولجناح "بوده است .
• همان قدر که ذولجناح در تاریخ اسلام شهرت دارد، رخش هم در تاریخ ایران مشهور است.


• نام اسب محمد حسن خان قاجار "جهان پیما بود که مشهور است اگر اسبش در باتلاق فرو نمی رفت شکست نمی خورد.
• نام اسب نصرالله خان کرد خراسانی که 15000 روپیه قیمت داشت ، "غریب " بود .
• مرکب لطفعلی خان زند " قران " نام داشت که در ارگ بم پی شد .
• نام اسب هلاکو میرزا قاجار " بختاور " بود .
• نام اسب ظل السلطان "صباح الخیر " بوده است .
• نام اسب اسفندیار "سیاه " و سرخاب "سمند" و بهزاد سیاوش "شبرنگ" وگودرز"گلگون" و گیو "دیزه " وبهرام گور "بور" وخسرو پرویز "خنگ" وبهرام چوبینه "ابلق " بود .

• نام اسب بودا " کنتکه" بوده است .
• نام اسب نعمان ابن منذر " یحموم" بوده است .
• ارتش سفالی چین که یک قبرستان مملو از مجسمه های اسب مربوط به امپراتور چین ، کین شی هوانگهوی است و در 140 متری زیر زمین ساخته شده که بیانگر اهمیت اسب در عالم سیاست است .

به اشتراک بگذارید

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: