منبع:کانال تلگرام کمیته جشنواره  زیبایی و حراج فدراسیون سوارکاری کشور

رییس هیئت سوارکاری یزد گفت: از 500 باشگاه سوارکاری کشور تاکنون 243 باشگاه آن در استان یزد مشغول فعالیت هستند.

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: