نام گذاری اسب ها

اسب نزد پیشینیان و اقوام ساکن ایران از اهمیت و جایگاه بالایی بر خوردار بوده است. آن ها به شکل و ویژگی های ظاهری اسب توجه زیادی نشان می دادند و نزدیکی قابل توجهی با این حیوان هوشمند داشتند و از گذشته های دور برای اسب ها نامی متناسب با ویژگی هایش در نظر می گرفتند.

سال ۱۸۷۹ میلادی (۱۲۵۸ هـ .ش) ژنرال پرزوالسکی، در ماموریت اکتشافی که به آسیای مرکزی داشت، گونه ای از اسب های نادر را شناسایی کرد که بعدها به افتخار نام این کاشف به پرزوالسکی مشهور شدند.

با انتخاب سوارکاری به عنوان ورزش، می توانید راهی مفرح و جذاب برای آشنایی با افراد و دنیایی جدید پیدا کنید. ورزشی که در آن با یک موجود زنده سر و کار دارید؛

"لوئیز لیلین" احیاگر اسبچه خزر که یک شهروند آمریکایی تبار مقیم ایران بود برای نخستین بار در سال ۱۳۴۴ هجری شمسی در سواحل جنوبی دریای خزر اسب کوچکی را تشخیص داد که تا پیش از آن درهیچ کجای دنیا دیده نشده بود و بعدها اسبچه خزر نام گرفت.

در بهار سال 1338 نخستین مسابقه اسب‌دوانی با نصب تور و طناب در محدوده میدان برگزار شد که جمعیت بسیار زیادی از این مسابقات استقبال کردند.

اسب های وحشی منقرض شده در زیستگاه های غیرجنگلی، دشت ها، علفزارهایی با علف های کوتاه و استپ ها می دویدند و مانند اسب های امروزی علفخوار بودند. هیپاریون ها اسب هایی با یک برجستگی دندانی جلویی ـ داخلی (protocone) منفرد در دندان پیش آسیاب و پای سه انگشتی شناخته می شوند که چند جنس هستند.

تاریخچه اسب سواری در ایران

در میان موجودات فانی، موجودی نیست که زودتر از چاپار پارس به مقصد برسد. زیرا پارسها ترتیب این کار را بسیار ماهرانه داده اند.

درد دل های اسبی

نداشتن بانک اطلاعات و ثبت ژنتیکی یکی از معضلات کشور است. از این جهت که تمام داشته‌های ایران با انتقال ژن به کشورهای دیگر برده شده و به نام آنها ثبت می‌شود. اینکه زعفران ایران را ثبت نکرده‌ایم و افغانستان با قاچاق پیاز زعفران ایران اکنون یکی از مدعیان تولید شده، از این بی‌تدبیری ناشی می‌شود.

متاسفانه اسب کاسپین ایرانی هنوز کتاب نژادی ندار و این در حالی است که انجمن کاسپین انگلستان با انتشار کتاب نژادی اسب کاسپین، بخش عمده اعتبار این نژاد را به نام خود تمام کرده است.

گذری بر تاریخچه تکامل اسب

خانواده ی اسب سانان، یکی از مثال های بارز تکامل موجودات است؛ زیرا اولا، تغییرات عمده ای در اندازه و ساختمان بدن این حیوان به دنبال پاسخ به تغییرات محیطی، از قبیل آب و هوا و منابع غذایی، اتفاق افتاده است.

سقط جنین در مادیان

بطور کلی طبق تعریف، خروج کره اسب قبل از زمان قانونی وقوع زایمان و در هر مرحله از آبستنی ، سقط جنین نامیده می شود که می تواند زیانهای اقتصادی فراوانی به صنعت دامداری و اسبداری وارد سازد؛

تغذیه مادیان باردار

هر پرورش دهنده اسبی می داند که سلامتی کره اسبی که از مادیان متولد می شود بستگی زیادی به سلامتی خود مادیان دارد.با این وجود گاهی اوقات پرورش دهندگان اسب اشتباهات فاحشی را در این زمینه مرتکب می شوند.

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: