پس از انحلال اداره كل سواركاري و پرورش اسب در سال1377 ، وظايف آن اداره كل به فدراسيون سواركاري كشور محول گرديد، وظايفي كه در حد و اندازه مسئولان فدراسيون به لحاظ فني و مالي نبوده و چندسالي است كه اين تصميم ناصحيح باعث بي برنامگي در حوزه هاي تخصصي اسب گشته است......

صفحه19 از19

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: