برشی از گفتگو با محمود امیری

صریح بپرسم من رفتارهای متفاوتی از شما دیدم و به نظر می‌رسه که به خیلی از مسائل ورای شرایط رایج سوارکاری فکر می‌کنید.

نمی‌گم این رفتار ایثارگرانه است اما شما از سوارکاری دنبال چه چیزی هستید؟

همون جمله‌ی مربی یونانی. کمک به مردم. لذت می‌برم اگه بتونم به مردم کمک کنم.

اما در مورد ایثارگری و اینا که گفتی،

اعتقاد من اینه که اسب واقعا موجود زمینی نیست. اسب یه موجود آسمانیه. شما نمی‌تونی از فرشته‌ها بخوای برات پول بفرستند.

دلیل‌شو بهت می‌گم. دلیلش هم علمیه هم غیر علمی. چرا در کتب مقدس به نفس اسب، به پیشانی اسب اشاره شده؟

مساله‌ی اعتقادی به کنار. تو یه سری تحقیق که انجام شده متوجه شدن نیروی بازدم و ریه‌ی اسب چه قدرتی داره.

اینا مسایل علمی‌یه و من نمی‌خوام خیلی باز شه. چون اسب یه موجود آسمانیه باید بهش آسمانی نگاه کرد.

نسخه ی کامل این گفتگو را در مجله  شماره ی 10 ایران هورسی بخوانید.

به اشتراک بگذارید

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: