برشی از گفتگو با فائزه غروی

به نظرتون چه پارامترهایی در بطن و‌نهاد و ذات یک انسان باعث شیفتگی به اسب می‌شه؟

من فکر می‌کنم خیلی چیزا ذاتی است. عشق به اسب ذاتی است و در همه آدم‌ها هست به نظرم، ولی در بعضی‌ها خاموشه.

من هیچ وقت با ترس به سمت اسب نرفتم اما کسایی رو دیدم که می‌ترسیدن و شاید از من شیفته‌تر شدن به اسب.

یعنی متوجه شیفتگی تو ذات خودشون شدن به اسب. فکر می‌کنم که در همه‌ی انسان‌ها این باشه و این طبیعی است و

بر حسب شرایط روانی و اجتماعی که فرد در اون رشد می‌کنه بروز متفاوت داره.

متن کامل این گفتگو را در مجله شماره 7 ایران هورسی بخوانید.

به اشتراک بگذارید

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: