مقالات ادبی، هنری ، تاریخی اسب و سوارکاری

اسب در شاهنامه فردوسی

در دوران تهمورث،تهمورث اهریمن را بصورت اسبی درمی آورد و آن را به مدت سی سال به اطراف جهان می تازاند. در شاهنامه در داستان تهمورث چنین آمده است:

ايرانيان از زمان ورود به صحنه تاريخ اسب را به عنوان ياري وفادار و هوشمند و چالاک و زيبا و سرفراز ستوده اند و در هنر و ادب و عقايد خود جاودان ساخته اند و در باب آن افسانه ها آورده اند و چکامه ها سروده اند. 

صفحه9 از9

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: