مسابقه استقامت گیلان برگزار شد

دومین دوره مسابقات سوارکاری استقامت سال ۹۶جام ازادگان سرفراز درگیلان_رشت_پیربازار_قرق زیبا باشرکت سوارکارانی از استان کردستان برگزار شد.

این مسابقات که زیرنظر هیات سوارکاری استان گیلان وبانظارت فنی وسردامپزشکی اقای دکتر فرهادرییسی رییس کمیته استقامت فدراسیون و سرداور رویدادخانم ژیلا قلی زاده داوربین المللی وهمچنین دهیاری پیربازار ،
وديگر عوامل اجرایی هیات سوارکاری استان گیلان
برگزار گرديد


نتایج ذیل حاصل گرديد:


رده۴۰کیلومتر:
در این رده شرکت کنندگان ذیل موفق به اخذ گواهی طی رده گردیدند :
۱-فاطمه مقسمی باژینو
۲-اوامقامی با یونیک
۳-انوشاتازیکه بامگان
۴-محمدحسین یحیایی باقندون
۵-معصومه فلاح بااسب صاعقه


رده ۶۰کیلومتر:
دراین رده سوارکاران زیرموفق به کسب گواهی طی رده گردیدند:
۱-افام خلیلی فرباشوران
۲-دلارام فرهی باهیرو


رده ۸۰کیلومترسرعت ازادقهرمانی استان
دراین رده که باحضور۵سوارکاربرترازاستانهای گیلان وکردستان برگزارگردید نتایج ذیل حاصل شد
۱-نفراول ارش میهمی باهاپیلوس از کردستان
۲-نفردوم ستاره یحیایی باویرااز گیلان

به اشتراک بگذارید

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: