گزارش برنامه تلویزیونی ورزش و مردم از برگزاری جشنواره اسب کاسپین نوروزآباد تهران

 

گزارش برنامه تلویزیونی ورزش و مردم از برگزاری جشنواره اسب کاسپین نوروزآباد تهران که در تاریخ 23آبان 98 توسط انجمن حفاظت از اسب کاسپین با حضور بیش از90 راس اسب برگزار گردید

به اشتراک بگذارید

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: