انجمن حفاظت از اسب کاسپین برگزار می کند:

 

جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین
گرامیداشت زنده یاد بانو لوئیز فیروز
۲۳ آبان ۱۳۹۸


با همکاری:

آکادمی نوروزآباد
مرکز پرورش اسب پارت
موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور
ایران هورسی
/

تهران ، بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد

به اشتراک بگذارید

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: