امضای سند همکاری بین انجمن حفاظت از اسب کاسپین و کمیته ملی هویت بخشی و ثبت اسب کشور

به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در انجمن های فعال در عرصه صنعت اسب و سوارکاری به ویژه انجمن های نژادی و صنفی و همچنین در راستای عملیاتی کردن هوبت بخشی به اسب و ثبت اسب کشور، در تاریخ 19فروردین ماه 1398 تفاهم نامه همکاری توسط مهندس دهقان، مدیرعامل انجمن حفاظت از اسب کاسپین و دکتر اسماعیل خانیان، رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به امضاء رسید.

طبق این تفاهم نامه، انجمن حفاظت از اسب کاسپین و موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در تمامی زمینه های مرتبط با اسب کاسپین از جمله برنامه ریزی و پیگیری ثبت ملی و بین المللی اسب کاسپین، تدوین دستورالعمل، شیوه نامه و تقویم برگزاری جشنواره ها، ایجاد بانک مقالات علمی اسب کاسپین و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

امید است با امضاء و اجرایی شدن این گونه تفاهم نامه ها، شاهد اقدامات عملی و موثر دست اندرکاران و دوست داران صنعت اسب و سوارکاری در راستای حفظ اسب کاسپین، این نژاد اصیل ایرانی باشیم.

 

به اشتراک بگذارید

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: