چاپ کردن این صفحه

هفته قهرمانی کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد،

با شرکت ۵۱ راس اسب؛
?? هفته قهرمانی کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد،
نورمحمد بهادر چابکسوار برتر هفته


منبع: خبرگزاری_مهرگلستان

به اشتراک بگذارید