هفته قهرمانی کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد،

با شرکت ۵۱ راس اسب؛
?? هفته قهرمانی کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد،
نورمحمد بهادر چابکسوار برتر هفته


منبع: خبرگزاری_مهرگلستان

به اشتراک بگذارید

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: