اعضای هیات موسس جاکی کلاب ایران معرفی شدند

 اعضای هیات موسس جاکی کلاب ایران معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، طی حکمی از سوی مسعود خلیلی، رئیس فدراسیون سوارکاری، اعضای هیات موسس جاکی کلاب ایران منصوب شدند.

عبدالحسین رهبری، شهرزاد امیر اصلانی، حمید رادان، بهروز نیازی، فرخ پیروزان، سید مجتبی سادات، مسعود مشرقی، مهندس سعید بیک، حسین آبادی، دانیال جباری، حمید عموزاده خلیلی، حکیم ایگدری و محمد کاظمیان اعضای معرفی شده این کمیته هستند.

-در طی این حکم چنین آمده:


نظر به اقدامات ارزنده صورت گرفته مانند عضویت رسمی در فدراسیون جهانی اسبدوانی(IFHA) و نیز عضویت در فدراسیون آسیایی اسبدوانی (ARC) و متعاقب آن پذیرفته شدن کتاب تبارنامه اسب تروبرد ایران و اصلاح سیستم هندیکاپری و به روز نمودن کلیه داده های مربوط به اسبدوانی و برابر با تعهدات بین المللی مبنی بر تشکیل جاکی کلاب بدینوسیله جنابعالی را به عنوان عضو هیأت موسس جاکی کلاب منصوب می نمایم. به نظر می رسد برابر مقررات فدراسیون جهانی اسبدوانی و نیز بررسی های صورت گرفته از تشکیلات مشابه سایر کشورها می بایستی به موارد ذیل توجه شده و در زمان مقرر نسبت به بشکل گیری جاکی کلاب همت گمارید.

1- بررسی و تصویب پیش نویس مراحل شکل گیری جاکی کلاب

2- بررسی و تصویب پیش نویس برنامه راهبردی جاکی کلاب (مرحله اول هدف گذاری استراژیک هیات موسس جاکی کلاب)

3- تعیین کمیته های ذیربط

4- معرفی کمیته موقت برگزاری مسابقات اسبدوانی

5- صدور اطلاعیه عمومی جهت تأسیس نهادهای مربوط به کرسی های انتخابی

6- تدوین اساسنامه بر مبنای برنامه راهبردی با ملحوظ نظر قرار دادن شکل مناسب حقوقی جهت تشکیل جاکی کلاب در کشور

7- عضوگیری در تمام رده ها و سطوح تعریف شده

?توجه اعضا محترم را به رئوس اهداف ترسیم شده در پیش نویس هدف گذاری استراتژیک جاکی کلاب که به ضمیمه ارسال می گردد جلب می نمایم.

?امیدوارم با تلاش هیأت موسس و حمایت هایی که فدراسیون جهانی اسبدوانی مبذول داشته و خواهد داشت و نیز حمایت های همه جانبه فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا بتوانید این آرزوی دیرین علاقمندان به اسبدوانی کشور را جامه عمل پوشانده و موجبات ارتقای کمی و کیفی اسبدوانی را در کشور را فراهم آورید.

?در انتها لازم به ذکر است از سوی فدراسیون جهانی اسبدوانی، آقای دکتر رونالد دی ولز و نیز آقای ژان پیر دروبه به عنوان مشاور هیات موسس در کنار شما عزیزان همکاری نموده و گزارشات مربوطه به فدراسیون جهانی ارسال می نمایند.

منبع:خبرگزاری اسبدوانی

به اشتراک بگذارید

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: