آموزش سوارکاری

آماده شدن برای سواری کمی وقت می برد، حتی اگر بخواهید در یک بعد از ظهر دلنشین در باشگاه سواری کنید اسب تان باید خوب قشو و آماده سوار شدن باشد.

چطور سوار اسب شویم؟

بعد از اینکه توانستید با اسبتان به اندازه کافی احساس راحتی و آشنایی کنید و او را به زین و تجهیزات مجهز کنید، نوبت سوار شدن به اسب است. برای این کار اول باید این دو کار را انجام دهید.

شیوه صحیح دست گرفتن دست جلو

افسار یا دست-جلو در سوارکاری یکی از مهم ترین ابزار ارتباطی شما با اسبتان است که با استفاده از آن، به اسب پیام می دهید و او را هدایت می کنید: شما به کمک دست-جلو به اسب تان می گویید کجا بپیچد، کجا بایستد یا کجا عقب گرد کند.

آموزش یورتمه (2)

سوارکار به سه روش می تواند حرکت یورتمه را انجام دهد: نشسته، نشست و برخاست و نیمه نشسته یا همان دو نقطه ای که در این مقاله نکاتی که باید در مورد این سه روش بدانید، ارائه شده است.

چند نکته آموزشی

ترتیب قرار دادن زین و یراق بر روی اسب می تواند متفاوت باشد، اما در هر حال مچ بندها از هر مدلی که باشند باید قبل از همه لوازم و درست زمانی که می خواهید دست و پای حیوان را از لحاظ سلامت (حرارت مازاد و یا زخم) برسی کنید، بر روی دست پای حیوان قرار گیرند.

انواع حرکات یورتمه

یورتمه به طرز راه رفتن ضربدری و دو ضرب اسب گفته می شود که در آن دست و پای مخالف اسب به صورت ضربدری و همزمان به جلو می رود. بین هر ضرب در یورتمه دست و پای اسب، یک آن در هوا معلق می ماند.

نکاتی پیرامون تاخت اسب

سواری با حرکت تاخت یک تجربه شگفت انگیز و روح بخش است. به منظور حفظ ایمنی و لذت برای اسب و سوار لازم است نشست، ایمن و متعادل باشد و احساس اعتماد در مورد کنترل اسب ایجاد شود.

صفحه2 از5

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: