آموزش سوارکاری

حرکت انتقالی اسب

تغییر گام های اسب از ایست یا از یورتمه به چهار نعل و غیره را حرکات انتقالی می گویند؛ چیزی شبیه به تعویض دنده در اتومبیل به هنگام افزایش و یا کاهش سرعت که باید خیلی آرام و بدون تقلا انجام بگیرد.

تغییر جهت حرکت اسب

شما نمی توانید برای همیشه در یک جهت به حرکت خود ادامه دهید بنابر این هرگاه از حرکت رو به جلو اطمینان پیدا کردید لازم است در محلی تغییر مسیر دهید؛

پاهای یک سوارکار خوب

مهمترین راه ارتباط برقرار کردن با اسب از طریق پاها و نشستن بر روی اسب است؛ پاهای شما باید در کنار پهلوهای اسب به صورت کشیده و یله آویزان باشند، بدون اینکه هیچگونه انقباض یا گرفتگی، به خصوص در ناحیه مفصل زانو وجود داشته باشد.

کوتاه از یورتمه

بسیاری از سوارکاران یورتمه را سخت ترین گام ها می پندارند. در یورتمه، سوارکار ضربه های شدید تری در زیر نشست خود نسبت به آنچه که در قدم تجربه کرده احساس می کند.

تمرین با لنژ

یکی از بهترین راه ها برای دستیابی به نشست درست (نشست مستقل) تمرین لنژ است. وقتی اسب لنژ می شود مربی می تواند سرعت و جهت حرکت اسب را کنترل کند که در این حالت سوار آزاد است کاملا روی وضعیت نشست خود تمرکز کند.

هرگز فراموش نکنید که دست های شما مستقیما از طریق دستجلوها به قطعه بزرگی که در میان دندان های اسب قرار دارد متصل است.

چهار نعل

در چهار نعل است که یک سوارکار نو آموز نشاط سواری را تجربه می کند زیرا احساس سرعت و قدرتی که اسب با هر گام خود را از جا می کند، همهمه ای وصف ناپذیر درون سوارکار ایجاد می کند.

صفحه3 از5

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: